OVER ONS
Stichting Studio's Vredenburgh is op 11 maart 1987 opgericht te Amsterdam door de bewoners van Vredenburgh. We bieden betaalbare werk- en praktijkruimte voor jonge en beginnende kunstenaars in het centrum van de stad.

Doelstelling
Doel van de stichting is "het op niet-commerciële basis beheren en in gebruik geven van studioruimten in het pand Vredenburgersteeg 31–35 te Amsterdam aan personen en groepen die zich bezighouden op sociaal-cultureel gebied". Met de verhuur willen wij een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van podium- en beeldende kunsten.

Woon-werkpand
Vredenburgh heeft een gecombineerde woon- en werkfunctie. De bewoners hebben zich verenigd in de Bewonersvereniging Vredenburgh die het woongedeelte beheert. De werkruimtes worden beheerd door de Stichting Studio's Vredenburgh. De banden tussen deze twee functies zijn statutair vastgelegd. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie bestuursleden die worden benoemd door het bestuur van de bewonersvereniging. De beheerder van de studio's is bij voorkeur een bewoner van het pand.

Geschiedenis
Na drie jaar leegstand werd 'Vredenburgh' in 1979 gekraakt. In 1984 werd het pand op verzoek van de bewoners aangekocht door het Woningbedrijf Amsterdam (thans Ymere) en gerenoveerd. Het pand werd vervolgens in 1987 in gebruik genomen voor jongerenhuisvesting (15 HAT-eenheden in combinatie met een sociaal culturele functie).

Meer over de roemruchte geschiedenis van het pand is te lezen op Wikipedia »CONTACTINFORMATIE
Stichting Studio's Vredenburgh
Vredenburgersteeg 31-35
1012 DZ Amsterdam
info@vredenburgersteeg.nl
kaart Google Maps »


BEHEER
Emiel van der Steen
Aik Meeuse

BESTUUR
Paul Harterink
Fatima Leeuwenberg
Margareta von Salisch
Maaike Knop
Vincent van Overveld